Sökformulär

Lägenhetsnummer - guide från SIS

Det finns ett centralt register över alla bostadslägenheter i Sverige. Registret regleras i lagen (2006:378) om lägenhetsregister. Registret innehåller nummer som bl.a. är avsedda för post och folkbokföring. Det råder bristande kunskap hos medborgarna (de boende) om när och hur de lägenhetsnummer som införts används i förhållande till annan numrering som används i fastigheterna för att beskriva och identifiera lägenheter.

Ofta används samma begrepp – lägenhetsnummer – för dessa olika nummer, vilket ibland skapar förvirring. Detta medför även problem i samband med t.ex. posthantering, folkbokföring och pantsättning.

Huvudsakligen är det de boende som i olika situationer förväntas att på ett korrekt sätt använda förekommande nummer. För att den boende ska lyckas med detta är det viktigt med kunskap om hur de olika numren används. Guiden om lägenhetsnummer syftar till att förbättra kommunikationen kring de olika nummer som används och därmed öka kunskapen.

Det finns ett antal aktörer som kommer i kontakt med de boende i olika situationer där numren används. Dessa aktörer har en viktig roll för att få det hela att fungera. Exempel på aktörer är fastighetsägare i samband med märkning i fastigheten och upplåtelse av hyreskontrakt, bostadsrättsföreningar, fastighetsmäklare och banker i samband med överlåtelse och pantsättning av lägenhet, samt Skatteverket och Svensk Adressändring vid flytt.

Denna guide riktar sig till dessa aktörer och syftet är att:
  • förtydliga hur de olika numren praktiskt används genom att belysa ett antal situationer och beskriva hur inblandade aktörer bör agera. Tanken är att aktörerna kan använda valda delar av skriften i sin egen kommunikation med de boende och andra intressenter
  • beskriva de situationer som är utmärkande för aktörernas kontakt med numreringen i en och samma skrift med förhoppningen att öka insikten om att deras enskilda agerande har betydelse även i andra led där numreringen används
Guiden om lägenhetsnummer har tagits fram inom SIS Tekniska Kommitté SIS/TK 322 Post och är ett resultat av samarbete mellan Skatteverket, Svensk Adressändring AB, Bring Citymail Sweden AB, Posten Meddelande AB, Post- och Telestyrelsen, Bisnode Information AB, Unit4Agresso, Hyresgästföreningen, SABO, SBC, Mäklarsamfundet, Svenska Bankföreningen och Swedbank AB.

Läs hela guiden