Sökformulär

Fastighetsmäklare

Medlemskap

Information om bl a avgifter och antagningsregler finns i dokumenten nedan. Faktura utsänds i januari.

Som fastighetsmäklare är du ledamot i Mäklarsamfundet.

Medlemsinformation om avgifter 2019

Ansökan om medlemskap (ledamot)

Ansökan om ansvarsförsäkring (ledamot)

Avgifter & antagningsregler 2019

Information om Mäklarsamfundet Juridik.

Läs våra Stadgar och Etiska regler innan ansökan skrivs under.

Seniorledamot: Den som varit ledamot minst 15 år, och tidigast under det år han/hon fyller 65 år, är registrerad fastighetsmäklare och driver fastighetsförmedling endast i ringa omfattning kan efter ansökan beviljas seniorledamotskap. Seniorledamotskap kan också beviljas den som varit ledamot minst 5 år och erhåller sjukersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga som orsakats av medicinska skäl. Upphör sjukersättningen återgår medlemmen som ledamot.

För seniorledamotskap gäller samma regler som för ledamot. Nedsättning av ordinarie serviceersättningar erhålls med 50 procent.

Begäran om utträde eller om du slutar arbeta som fastighetsmäklare

Begäran om utträde insändes skriftligen till Mäklarsamfundet, Box 1487, 171 28 Solna. Utträde ska begäras senast 1 december för att du inte ska bli betalningsskyldig för nästkommande år.

2018 - Begäran om utträde (pdf)

Om du slutar arbeta som fastighetsmäklare måste du även ta kontakt med Fastighetsmäklarinspektionen och avregistrera dig.
För att inte tappa kontakten med branschen och Mäklarsamfundet kan du stanna kvar som passiv medlem (endast om du är avregistrerad hos FMI). Kontakta oss för mer information.