Sökformulär

Referensgrupper

Mäklarsamfundets referensgrupper är utsedda utifrån olika teman för att öka medlemmarnas påverkan, delaktighet och insyn i det operativa arbetet på Mäklarsamfundet. Vilka som deltar i de olika referensgrupperna samt korta mötesnoteringar finns publicerade under respektive rubrik.

Mäklarsamfundets påverkansstrategi


Referensgrupper:

Externt påverkansarbete

Medlemskommunikation

Samverkan

Hemnetpengarnas avkastning